Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve EIOPA järelevalvenõukogu kohtumine

29.06.2022
10:00 - 17:00
30.06.2022
10:00 - 14:00
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer osaleb Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve EIOPA järelevalvenõukogu kohtumisel.