Euroopa Pangandusjärelevalve EBA järelevalvenõukogu kohtumine

08.12.2021
10:00 - 18:00
09.12.2021
10:00 - 17:00
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld osaleb Euroopa Pangandusjärelevalve EBA järelevalvenõukogu kohtumisel.