Euroopa Pangandusjärelevalve EBA järelevalvenõukogu kohtumine

15.02.2022
10:00 - 17:00
16.02.2022
10:00 - 17:00
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld osaleb Euroopa Pangandusjärelevalve EBA järelevalvenõukogu kohtumisel.