Euroopa Pangandusjärelevalve EBA järelevalvenõukogu kohtumine

20.04.2022
09:30 - 18:00
21.04.2022
09:30 - 12:30
Pariis
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld osaleb Euroopa Pangandusjärelevalve EBA järelevalvenõukogu kohtumisel.