Euroopa Pangandusjärelevalve EBA järelevalvenõukogu kohtumine

11.07.2022
14:00 - 18:00
12.07.2022
09:00 - 14:00
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld osaleb Euroopa Pangandusjärelevalve EBA järelevalvenõukogu kohtumisel.