Euroopa Pangandusjärelevalve EBA järelevalvenõukogu koosolek

15.02.2024
09:00 - 18:00
Pariis
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld osaleb Euroopa Pangandusjärelevalve EBA järelevalvenõukogu kohtumisel.