Euroopa Pangandusjärelevalve EBA rahapesutõkestamise komitee koosolek

10.02.2022
14:00 - 18:30
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm osaleb Euroopa Pangandusjärelevalve EBA rahapesutõkestamise komitee koosolekul.