Euroopa Pangandusjärelevalve EBA rahapesutõkestamise komitee koosolek

18.01.2022
10:00 - 17:00
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm osaleb Euroopa Pangandusjärelevalve EBA rahapesutõkestamise komitee koosolekul.