Euroopa Pangandusjärelevalve EBA rahapesutõkestamise komitee koosolek

04.05.2022
10:30 - 18:30
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm osaleb Euroopa Pangandusjärelevalve EBA rahapesutõkestamise komitee koosolekul.