Euroopa Pangandusjärelevalve EBA rahapesutõkestamise komitee koosolek

29.09.2022
09:00 - 17:00
30.09.2022
09:00 - 15:00
Pariis
Finantsinspektsiooni esindaja osaleb Euroopa Pangandusjärelevalve EBA rahapesutõkestamise komitee koosolekul.