Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ESRB haldusnõukogu koosolek

20.06.2024
09:00 - 18:00
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld osaleb Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRB) haldusnõukogu kohtumisel.