Macroprudential Forum kohtumine

22.06.2022
13:00 - 15:00
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler osaleb SSM järelevalvenõukogu ja Euroopa Keskpanga nõukogu ühiskohtumisel (Macroprudential Forum).