Algab Danske Bank A/S Eesti filiaali likvideerimine

01.10.2019

Danske Bank A/S alustas 1. oktoobrist 2019 Eesti filiaali likvideerimist.

Finantsinspektsioon tegi Danske Bankile ettekirjutuse filiaali tegevuse lõpetamiseks Eestis käesoleva aasta 19. veebruaril. Pank on järelevalve ettekirjutust siiani korrektselt täitnud ning suure osa oma kliendilepingutest nõuetekohaselt üle andnud. Filiaali likvideerimismenetluse algatamine on järgmine samm tegevuse täielikuks lõpetamiseks Eestis. Panga allesjäänud klientidest antakse enamus üle LHV Pangale ja Danske Banki Leedu filiaalile. Finantsinspektsiooni nõudel kohaldub viimasel juhul panga kliendisuhetele Eesti seadus ning klientide teenindamine toimub eesti keeles.

LHV-le annab Danske Bank üle ligi 11 000 kliendiga portfelli. Kõnealuste klientide andmete korrektseks üleviimiseks vajavad vastuvõtva panga IT lahendused täiendavat seadistamist. Sellest tulenevalt pikendas Finantsinspektsioon Danske Banki õigust teha Eestis filiaalina makseid kuni 31. detsembrini 2019. Uusi kliente Danske Bank filiaalina vastu võtta ei tohi ning on faktiliselt oma tegevust lõpetamas.

Danske Bank ja LHV Pank on kohustatud oma kliente portfelli üleminekuga seonduvast jooksvalt informeerima ning andma selgeid juhtnööre edasise tegevuse kohta.

Veel uudiseid