Avalikustati üleeuroopaliste pangandussektori stressitestide tulemused

31.07.2023

Reede õhtul avaldatud Euroopa pankadele tehtud Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) ja Euroopa Keskpanga (EKP) stressitestid näitavad, et nii Euroopa kui ka euroala pangandus suudaks üle elada ka tõsise majanduslanguse.

EBA hindas Euroopa Liidu 70 suurima panga vastupanuvõimet stressitingimustes. Testis osales kokku 57 euroala panka ja 13 panka väljaspoolt euroala. Samal ajal testis EKP ka 41 keskmise suurusega euroala panga vastupanuvõimet. Kokku osales kahes stressitestis kokku 98 euroala panka, mis moodustavad euroala pangandusturust  80%. Testide eesmärk oli hinnata pankade suutlikkust tulla toime finants- ja majandusšokkidega.

Eesti pankadest osales EKP stressitestis Luminor Holdings. Swedbank ja SEB Pank olid EBA stressitesti kaasatud Rootsi pangandusgruppide osadena. Eestis tegutsevad pangad on tugevad ja hästi kapitaliseeritud.
Järelevalveasutused arvestavad stressitesti tulemusi järelevalvelise hinnangu SREP koostamisel ning pankade riskide ja kapitalinõude hindamisel.

Suurpankade stressitesti tulemuse kohta leiab lisainfot Euroopa Pangandusjärelevalve kodulehelt.
Keskmise suurusega pankade stressitesti tulemuste kohta leiab lisainfot Euroopa Keskpanga kodulehelt
 

Veel uudiseid