Cresco Väärtpaberid sai trahvi 30 000 eurot

12.04.2022

Finantsinspektsioon karistas aktsiaseltsi Cresco Väärtpaberid (registrikood 10093327) kahe väärteo toimepanemise eest kokku 30 000 euro suuruse rahatrahviga. Ettevõte ei avalikustanud ega edastanud Finantsinspektsioonile tähtaegselt 2019. ja 2020. aastate majandusaasta aruandeid, kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepanekuid ja otsuseid ning vandeaudiitori aruandeid.

Vastavalt väärtpaberituru seadusele (VPTS) peab investeerimisühing avalikustama majandusaasta aruande nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Samuti peab esitama Finantsinspektsioonile majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, majandusaasta kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepaneku ja otsuse ning üldkoosoleku protokolli väljavõtte majandusaasta aruande kinnitamise või kinnitamata jätmise otsuse kohta kahe nädala jooksul pärast aktsionäride üldkoosoleku toimumist, kuid mitte hiljem kui majandusaastale järgneva aasta 1. maiks. 

„Majandusaasta aruannete avalikustamine on elementaarne seaduse nõue ja toetab investeerimisühingu suuremat läbipaistvust. Sellist laadi rikkumised ei ole aktsepteeritavad finantssektoris,“ ütles Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer. Kuna Cresco Väärtpaberid seda kohustust rikkus, pani ta VPTS 2378 lõike 2 kohaselt toime väärteo ja peab maksma trahvi kokku 30 000 eurot. 

Maksimaalne karistuse määr juriidilisele isikule sellise rikkumise korral on 32 000 eurot. Cresco Väärtpaberid võib otsuse vaidlustada seaduses sätestatud korras.

Veel uudiseid