Eesti ja Rootsi finantsjärelevalve ühisavaldus

21.02.2019

Eesti Finantsinspektsioon ja Rootsi Finansinspektionen peavad 20. veebruaril 2019 Rootsi televisioonis (SVT) avaldatud infot võimaliku rahapesu kahtluse kohta Swedbankis väga tõsiseks. On äärmiselt oluline, et panga juhtkond suhtuks meedias esitatud kahtlustustesse samuti väga tõsiselt ning võtaks kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada panga tegevuse vastavus seadustele ja regulatsioonidele. 

Euroopa Liidus piiriüleselt tegutsevate pankade järelevalve on panga päritoluriigi ja vastuvõtva riigi ühine vastutus. Sellest tulenevalt on Eesti ja Rootsi finantsjärelevalve vahel välja kujunenud hea ja tihe koostöö Eestis tegutsevate Rootsi pankade tütarettevõtete, Rootsis asuva emaettevõtte ja pangagrupi kui terviku üle järelevalve teostamiseks.

Eesti ja Rootsi finantsjärelevalve leppisid täna, 21. veebruaril 2019 kokku ühisuurimise alustamises SVTs avaldatud informatsiooni kontrollimiseks. Uurimises on lubanud osaleda ka Leedu keskpank, aidates vajadusel Rootsi ja Eesti järelevalvet vajaliku informatsiooniga.

Erik Thedéen, Rootsi finantsjärelevalve peadirektor: „SVT avalikustatud info on väga tõsine, vaatame koos oma Eesti kolleegidega iga kivi alla, et olukorda igakülgselt hinnata. Palume ühisuurimises osaleda ka Läti finantsjärelevalvel.”

Kilvar Kessler, Finantsinspektsioon juhatuse esimees: „Rahapesu riskidega tegelemine on olnud Eesti finantsjärelevalve prioriteet 2014. aastast alates. Oleme selle ajaga tuntavalt vähendanud mitteresidentide äri osakaalu, elimineerides sellega olulisi riske ning suunates panku tõstma riskikontrolli standardeid. Hindame kõrgelt koostööd Rootsi ja teiste riikidega üles kerkinud juhtumiga tegelemisel.“

Veel uudiseid