EKP ootab turuosaliste ettepanekuid olulise osaluse omandamise hindamist puudutava suunise kohta

29.09.2022

Euroopa Keskpank (EKP) algatas avaliku konsultatsiooni suunise kohta, mis täpsustab ja puudutab Eestis eelkõige pankades olulise osaluse omandamise hindamist. EKP ootab kommentaare pankadelt, investoritelt ja teistelt pankade osaluse omandamisega seotud sidusrühmadelt. 

Oluline osalus tekib siis, kui aktsionär omandab panga aktsiakapitalist või aktsiatega esindatud häältest vähemalt 10% või kui pank muutub vastava isiku poolt kontrollitavaks. Olulise osaluse omajate sobivuse hindamine toimub Finantsinspektsiooni ja EKP koostöös, kus lõpliku otsuse teeb EKP. 

Soovitusliku juhendi kavandis käsitletakse kõiki vastava menetluse olulisemaid komponente, muu hulgas proportsionaalsuse, sobivuse, rahade päritolu ja protsessuaalseid küsimusi. „Juhend omab selget otsest mõju Eesti pangandussektorile. Väikeriigina peitub just proportsionaalsuse kriteeriumis üks lahedustest, mis aitaks selliste üsnagi formaalsete menetlustega edukalt toime tulla. Seega toetab Finantsinspektsioon kindlasti proportsionaalsuse kriteeriumi suuremat rakendamist olulise osaluse menetlustes,“ ütles Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer. 

Lisainfot avaliku konsultatsiooni kohta leiab EKP veebilehelt.

Kommentaare avaliku konsultatsiooni raames on võimalik esitada kuni 9.novembrini EKP kodulehe kaudu.

Veel uudiseid