ESMA kutsub avaldama arvamust MiFID II-l põhinevate suuniste kohta

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus (ESMA) ootab tagasisidet Euroopa Liidu finantsinstrumentide turgude direktiivi MiFID II nõudeid sisustavate suuniste kohta. Suunised on seotud investeerimisteenuse ja väärtpaberi asjakohasuse ning korralduste täitmise nõuetega. Tagasiside on oodatud eelkõige investeerimisteenuseid osutavatelt investeerimisühingutelt, krediidiasutustelt ja alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatelt.

Eesmärgiga tagada Euroopa Liidus ühtne investorite kaitse, soovitakse antud suunistega sisustada eelkõige MiFID II nõudeid, mille kohaselt peavad investeerimisteenuseid osutavad järelevalvesubjektid nõudma klientidelt ja potentsiaalsetelt klientidelt enne investeerimisteenuse osutamist infot nende teadmiste ja kogemuste kohta. Sellise info kogumine aitab investeerimisteenuste osutajatel hinnata ja otsustada, kas pakutav teenus või väärtpaber on kliendile asjakohane. Kui teenuseosutaja leiab saadud andmetele tuginedes, et toode või teenus ei ole kliendi jaoks asjakohane, peab ta klienti hoiatama. Klientide teadmiste ja kogemuste kontroll on vajalik selleks, et kaitsta investeerimisteenuste kliente ja nende huve. MiFID II nõuded on Eesti õigusesse valdavalt üle võetud väärtpaberituru seadusega.

Avalik konsultatsioon kestab 29. aprillini.

Lisainfot konsultatsiooni kohta saab ESMA kodulehelt.

Veel uudiseid