Euroopa Keskpank viis läbi AS LHV Group varade hindamise

19.03.2024

Euroopa Keskpank (EKP) viis koostöös Finantsinspektsiooniga AS-is LHV Group läbi hindamise, mis näitas, et panga varade kvaliteet on hea. Varade kvaliteedi hindamisi tehakse reeglina pankadele, mis on hiljuti nimetatud olulisteks krediidiasutusteks ja mis kuuluvad EKP otsese järelevalve alla. AS-ist LHV Group sai oluline pank 2023. aasta 1.jaanuaril. 

AS-i LHV Group varade kvaliteedi hindamisel keskenduti krediidiriskile. Hindamine hõlmas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ning kinnisvaraportfelle. Varade kvaliteedi hindamise tulemusi võetakse arvesse järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessis.

Riiklike järelevalveasutuste ja EKP koostöös tehtud varade kvaliteedi hindamised aitavad tagada, et pangad on piisavalt kapitaliseeritud. Lisaks AS-ile LHV Group on EKP otsese järelevalve all Eestis tegutsevatest pankadest veel Swedbank AS, SEB Pank AS ja Luminor Bank AS. 

Finantsinspektsioon osales varade kvaliteedi hindamises liikmena projekti kvaliteedikontrollimeeskonnas.

Euroopa Keskpanga pressiteade AS LHV Group hindamisest
 

Veel uudiseid