Euroopas ühtlustati suunisega laenude nõudeid

02.07.2021

Juuni lõpus hakkasid Euroopa Liidu pankadele kehtima ühtlustatud laenude väljastamise ja järgimise põhimõtted, mis on finantsjärelevalvajate poolt ühiselt paika pandud Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suunisega. Finantsinspektsioon andis EBA suunise soovitusliku juhendina välja eelmise aasta novembris. 

Krediidi väljastamist ja jälgimist terviklikult käsitlev uus juhend aitab kaasa laenude andmise ja jälgimisega seotud tegevuste ühetaolisusele Euroopa pankades ja krediidiandjates, võttes arvesse ka laenuvõtja kaitse nõudeid. Juhend täpsustab nõudeid finantseerimisasutuste sisemisele juhtimiskorraldusele, protseduuridele ja mehhanismidele ning krediidiriski ja vastaspoole riski tarbija krediidivõimelisuse hindamisele. Tähelepanu juhitakse ka keskkonnakaitse edendamisele ning olulisel kohal on kliimamuutuste võimaliku mõjuga arvestamine. Uued suunised ühtlustavad Euroopa Liidus lähenemist ka vastutustundliku laenamise põhimõtetele.

Uued suunised hakkasid pankadele ning teistele krediidiandjatele, samuti ka investeerimisühingutele kehtima alates käesoleva aasta 30. juunist. 

Finantsinspektsiooni soovituslik juhend 
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suunis „Suunised laenude väljastamise ja jälgimise kohta“ (EBA/GL/2020/06) 
 

Veel uudiseid