FI alustas süüteomenetluse vastutustundliku laenamise rikkumise kontrollimiseks

22.09.2022

Finantsinspektsioon (FI) alustas meedias avaldatud asjaolude alusel ja kontrollimiseks väärteomenetluse FI järelevalvatava krediidiandja suhtes. 

“Õiguspäraselt ja korrapäraselt toimiv finantsturg on vundamendiks ühiskondlikule usaldusele selle sektori vastu. Meedias kirjeldatud räiged ja küünilised krediidituru alusreeglite rikkumised õõnestavad kogu turu mainet sõltumata sellest, kas need on toime pandud reguleeritud subjektide või reguleerimata finantsvahendajate poolt. Finantsinspektsioon otsustas väärteomenetluses kontrollida meedias kirjeldatud rikkumiste asjaolusid ja reageerib väga teravalt vastavalt kogutud tõenditele ning kehtivale seadusele,” ütles FI juhatuse esimees Kilvar Kessler. 

“Meedias avaldatu on tõendiks, et teatud turuosalistele ei ole heidutav 32 000 eurone rahatrahvi risk praeguses väärteomenetluse raamistikus. Finantsinspektsioon on juba aasta alguses ministeeriumitele esitanud seaduseelnõu trahvimäärade oluliseks suurendamiseks ja menetluse lihtsustamiseks teiste Euroopa riikide eeskujul, mis toetaksid finantsturu ausat toimimist ja tarbijate kaitset. Kuna oleme kitsaskohale tulemusteta tähelepanu juhtinud juba 17 aastat, siis meie ettepanek on see kiirendatud korras valada seaduse vormi,” ütles Kessler.

FI-l on õigus väärteomenetlust alustada vaid nende ettevõtete suhtes, kellele ta on andnud tegevusloa ja kes kuuluvad inspektsiooni järelevalve alla. Krediidiandjate ja -vahendajate seaduse järgi peab krediidiandja enne laenulepingu sõlmimist hindama laenuvõtja krediidivõimelisust. Selle kohustuse rikkumise eest lubab seadus karistada ettevõtet kuni 32 000 euro suuruse rahatrahviga ning rikkumise toimumisest kuni jõustunud trahviotsuseni ei ole kulunud enam kui kaks aastat.

Veel uudiseid