Finantsinspektsioon karistas Admiral Markets ASi rahatrahviga

23.02.2022

Finantsinspektsioon karistas Admiral Markets AS-i (registrikood 10932555) väärteo korras 20 000 euro suuruse rahatrahviga, sest ettevõte rikkus teavitamiskohustust kauplemisteabehoidlale. 

Euroopa liidu määrus kehtestab börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta ühtsed reeglid turuväliste tuletistehingute tegemiseks, tuletistehingutega seotud riskide maandamiseks ning tehingute raporteerimiseks. Vastavalt sellele peab Admiral Markets AS teavitama kauplemisteabehoidlat igast sõlmitud tuletislepingust ning lepingu muudatustest või lepingu lõpetamise üksikasjadest hiljemalt üks tööpäev pärast lepingu sõlmimist, muutmist või lõpetamist. Kuna Admiral Markets seda kohustust rikkus, pani ta väärtpaberituru seaduse  § 23747 lõike 2 kohaselt toime väärteo ja peab maksma trahvi 20 000 eurot. Maksimaalne karistuse määr juriidilisele isikule vastavasisulise rikkumise korral on kuni 32 000 eurot.

 

Veel uudiseid