Finantsinspektsioon karistas AS-i SEB Pank rahatrahviga

08.09.2020

Finantsinspektsioon karistas AS-i SEB Pank pangasaladuse avalikustamise eest 20 000 euro suuruse trahviga. Pank avaldas füüsilise isiku pangakonto väljavõtte pankrotimenetluse raames ilma õigusliku aluseta kolmandatele isikutele ning pani sellega toime väärteo.

Selliselt käitudes on AS SEB Pank toime pannud krediidiasutuste seaduse § 13410 lõike 2 kohase teo. Vastavalt nimetatud sättele karistatakse krediidiasutuse juhi, töötaja või krediidiasutuse huvides tegutseva muu isiku poolt pangasaladuse ebaseadusliku avaldamise eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

Pressiteade on avalikustatud vastavalt krediidiasutuste seaduse § 103 lõikele 4 ja finantsinspektsiooni seaduse § 54 lõikele 5.

Veel uudiseid