Finantsinspektsioon karistas Madis Talgret turumanipulatsiooni eest rahatrahviga

29.06.2021

Finantsinspektsioon tuvastas Madis Talgre (isikukood 36004176533) tegevuses ajavahemikul 04.08.2020-30.10.2020 Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldataval reguleeritud turul kauplemisele võetud AS-i Trigon Property Development aktsiatega turumanipulatsiooni ja karistas teda 1000 euro suuruse rahatrahviga.

Karistusseadustiku § 3981 lõike 1 kohaselt karistatakse turumanipulatsiooni eest rahatrahviga kuni 1200 eurot.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 596/2014 (turukuritarvituse määrus) artikli 15 kohaselt ei tohi turuga manipuleerida ega teha turuga manipuleerimise katset. Madis Talgre käitumises ilmnesid turukuritarvituse määruse artikkel 12 lõike 1 punkti a jaotises i sätestatud turumanipulatsiooni tunnused.

Teade on avalikustatud vastavalt väärtpaberituru seaduse § 230 lõikele 41 ning turukuritarvituse määruse artiklile 34.

Veel uudiseid