Finantsinspektsioon keelas aktsiaseltsil Cresco Väärtpaberid investeerimisteenuste osutamise uutele klientidele

20.07.2021

Finantsinspektsioon keelas alates tänasest aktsiaseltsil Cresco Väärtpaberid (registrikood 10093327) uute kliendisuhete loomise ning uutele klientidele investeerimisteenuste ja investeerimisteenuse kõrvalteenuste osutamise. Finantsinspektsiooni otsus põhineb asjaolul, et Cresco ei ole nõuetekohaselt avalikustanud 2019. ja 2020. majandusaasta aruandeid ja nendega seonduvaid dokumente.

Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Siim Tammeri hinnangul ei ole Cresco käitumine kohane finantsjärelevalve all olevale isikule. „Majandusaasta aruanded ja nendega seotud dokumentide avalikustamine teenib olulist avalikkuse teavitamise funktsiooni. Finantsinspektsioon on korduvalt määranud Crescole vastavate kohustuste täitmisele suunamiseks sunniraha, kuid seni ei ole see oma eesmärki täitnud ja aruanded on endiselt avaldamata, mistõttu tugevamate järelevalveliste meetmete rakendamine oli finantssektori eesmärke arvestades vältimatu,“ ütles Tammer.  

Cresco olemasolevatele klientidele ei muutu midagi ja Cresco võib neile investeerimisteenuseid ja investeerimisteenuste kõrvalteenuseid jätkuvalt edasi osutada. 

Investeerimisteenuste ja investeerimisteenuste kõrvalteenuste osutamise keeld uutele klientidele jõustus tänasest ning kehtib seni, kuni ettevõte on aruanded nõuetekohaselt avalikustatud ja eeltoodut Finantsinspektsioonile kinnitanud. 

Veel uudiseid