Finantsinspektsioon keelas KIT Finance Estonial ärisuhete loomise uute klientidega

11.03.2022

Finantsinspektsioon keelas AS-il KIT Finance Europe (registrikood 11058103) (KIT) uute kliendisuhete loomise ja neile investeerimisteenuste ning investeerimisteenuste kõrvalteenuste osutamise.

Keelu põhjuseks on KITi valdavalt Vene residentidele suunatud ärimudel, olulised nõrkused klientide tuvastamise ja käsitlemise kontrollisüsteemides ning praegune majanduskeskkond, kus paljud riigid on vastu võtnud ja rakendanud arvukaid rahvusvahelisi finantssanktsioone. 

KIT on investeerimisühing, kellel on investeerimisteenuste ja investeerimisteenuste kõrvalteenuste osutamiseks tegevusluba Eestis ja oma Küprose filiaalis. Investeerimisühingu omanikeringi kuuluvad Venemaa pangad Gazprombank ja VEB.RF ning Venemaa raudteefirma Russian Railways. Keeld uute ärisuhete loomiseks kohaldub nii KIT-ile kui ka tema Küprosel asutatud filiaalile. 

Finantsinspektsiooni kohustus on tagada finantssektori stabiilsus, usaldusväärsus ja läbipaistvus, vähendada süsteemseid riske ning tõkestada finantssektori kuritegelikel eesmärkidel ärakasutamist. Sellega kaitseb inspektsioon klientide huve ja nende vahendite säilimist.

Veel uudiseid