Finantsinspektsioon kutsub osalema DORA teaberegistri harjutuses

10.05.2024

Euroopa järelevalveasutused viivad käesoleval aastal läbi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) teenuste lepingute teaberegistri koostamise harjutuse, kuhu oodatakse osalema kõiki DORA kohaldamisalasse jäävaid finantssektori ettevõtjaid.

Harjutuse eesmärk on valmistada finantssektorit ette muudatusteks ja toetada teaberegistri koostamist. Harjutuses osalemine on vabatahtlik. Teaberegistri esitanud finantssektori ettevõtjad saavad andmekvaliteedi osas individuaalset tagasisidet hiljem otse Euroopa järelevalveasutustelt.

Harjutuse ajakava järgi toimub teaberegistri täitmine ja seda toetavad töötoad juunis ja juulis. Kõik vajalikud vormid ja failid avalikustatakse 31. mail ja need on kättesaadavad ka neile, kes harjutuses osaleda ei soovi. Finantsinspektsioon vahendab täidetud teaberegistrite edastamist Euroopa järelevalveasutustele kuni augusti lõpuni. Individuaalne tagasiside teaberegistri andmete kvaliteedile saadetakse osalevale finantssektori ettevõtjale käesoleva aasta novembris.

Osalemissoovist palub Finantsinspektsioon teada anda elektroonselt.  Selleks tuleb saata e-posti aadressile [email protected] hiljemalt 31. maiks harjutuses osaleva ettevõtja nimi ning harjutusega seotud kontaktisiku andmed (e-posti aadress ja telefon).

Teaberegistri iga-aastane koostamine ja esitamine muutub kohustuslikuks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EL) 2022/2554, mis käsitleb finantssektori digitaalset tegevuskerksust ja kohaldub alates 17. jaanuarist 2025.

Vaata siit finantssektori ettevõtjatele mõeldud harjutust tutvustava töötoa salvestust

Harjutust puudutavate pressiteadetega saab tutvuda Euroopa järelevalveasutuste kodulehtedel:
Euroopa Pangandusjärelevalve EBA
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve EIOPA
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ESMA
 

Veel uudiseid