Finantsinspektsioon lõpetas klientidele kahju korvama asunud Swedbank AS-i väärteomenetluse

09.11.2021

Finantsinspektsioon lõpetas Swedbank AS-i (registrikood 10060701) suhtes väärteomenetluse, mis oli seotud AS-i LHV Group märkimisõigustega kauplemisega. Väärtegu lõpetati, kuna Swedbank AS asus vabatahtlikult ja kiiresti hüvitama kahju klientidele, kes said AS-i LHV Group märkimisõiguseid osta ilma asjakohasuse küsimustikku täitmata.

Investorite õiguste kaitsmiseks on oluline koguda klientidelt teavet, mis võimaldab investeerimisteenuse pakkujal teha kindlaks, kas väärtpaber on kliendi jaoks sobiv. Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Siim Tammeri sõnul kahjustab sellise kohustuse rikkumine oluliselt investorite huvisid. Kuid arvestades seda, et Swedbank AS asus hüvitama klientidele tekkinud kahju ja pank on astunud samme vältimaks samalaadsete rikkumiste kordumist, siis on Tammeri hinnangul eelduslikult tulevikus investorite huvide kaitse paremini tagatud ja pole põhjust väärteomenetlusega jätkata.

Swedbank AS ei rakendanud 15.–20. septembril 2021 AS-i LHV Group märkimisõigustega kauplemisel investorite kaitseks väärtpaberi asjakohasuse hindamise kohustust. Lisaks sellele, et pank asus koheselt klientidele tekkinud kahjusid hüvitama, omas väärteomenetluse lõpetamise puhul tähtsust seegi, et pank mõistis eksimust ning oli Finantsinspektsiooniga suheldes koostööaldis.

Veel uudiseid