Finantsinspektsioon pakub innovaatiliste lahenduste testimise võimalust

01.08.2023

Finantsinspektsioon lõi keskkonna, mis võimaldab väga uudseid tooteid ja lahendusi pikaajaliselt testida ja jälgida.

Testida saavad oma ideid kõik ettevõtted, kes loovad innovaatilisi finantsteenuseid või tugilahendusi finantsteenuste osutajatele ja finantsjärelevalveasutustele, kuid enne testimiseks avalduse esitamist on vaja luua kontakt inspektsiooni innovatsiooniosakonnaga. Testkeskkonnas lepivad ettevõtja ja inspektsioon kokku innovaatilise lahenduse pikaajalises süstemaatilises jälgimises, kaardistavad riskid ning leiavad võimalusi riskide mõjude leevendamiseks. Testkeskkond annab inspektsioonile võimaluse uudseid tooteid ja teenuseid vastavalt õigusraamistikule paremini analüüsida ja järelevalvelisi seisukohti kujundada. 

„Finantsmaailmas sündinud uued ideed ja lahendused sunnivad ka inspektsiooni oma järelevalvelisi tegevusi üle vaatama ning valmistuma organisatsioonisiseselt ette uudsete tehnoloogiate üle järelevalve teostamiseks. Testkeskkonnas saame parema ülevaate uudsete äride toimimisest ja riskidest ning seeläbi kujundada neile parima võimaliku järelevalve,“ ütles Finantsinspektsiooni innovatsioonikeskuse juht Mari-Liis Kukk.

Testimine Finantsinspektsiooni testkeskkonnas saab olla põhjendatud üksnes väga uudsete lahenduste puhul, mille asetamine olemasolevasse õigusraamistikku ei ole ilma lahenduse pikaajalise jälgimiseta teostatav. Paralleelselt testkeskkonnaga jätkab tegutsemist ka Finantsinspektsiooni innovatsioonikeskus, mis aitab ettevõtjatel analüüsida kehtivat õigusraamistikku selliste levinumate innovaatiliste lahenduste puhul, mis ei vaja järelevalvelise käsitluse selgitamiseks pikemaajalist testimist. 

Lisainfo testkeskkonna ja tingimuste kohta
 

Veel uudiseid