Finantsinspektsioon sai 20-aastaseks

04.01.2022

Aasta 2022 on Finantsinspektsiooni jaoks eriti pidulik, sest täitub 20 tegevusaastat finantssektori stabiilsuse ja usaldusväärsuse valvajana. 

Finantssektor areneb ja muutub pidevalt, sama teeb ka Finantsinspektsioon. 1. jaanuaril 2002 tööd alustanud Finantsinspektsioon ühendas endas Eesti Panga Pangainspektsiooni ning Rahandusministeeriumi haldusalas tegutsenud Kindlustusinspektsiooni ja Väärtpaberiinspektsiooni. Järelevalvet tehti pankade, kindlustusseltside, kindlustusvahendajate, fondivalitseja, investeerimis- ja pensionifondide, investeerimisühingute ja väärtpaberituru üle. Tänaseks on Finantsinspektsiooni järelevalve all ka makseasutused, e-raha asutused, krediidiandjad ja -vahendajad ning ühisrahastusettevõtted. Kokku jälgib Finantsinspektsioon hetkel umbes 200 finantsturul tegutsevat ettevõtet ja 600 õigusakti rakendamist. Uute valdkondade lisandumisel Finantsinspektsiooni järelevalve alla need numbrid kasvavad.  

Finantsinspektsioon on autonoomse pädevuse ja eelarvega finantsjärelevalve ning kriisilahenduse asutus, mis tegutseb Eesti riigi nimel ja on oma otsustes sõltumatu. Finantsinspektsioon tegutseb vastavalt seadustele ja koostatud strateegiale. Aastateks 2022-2025 kokku pandud uus strateegia keskendub lisaks finantssektori usalduse ja stabiilsuse hoidmisele ka innovatsioonile ning klientide ja investorite huvide kaitsele. Uue strateegilise eesmärgina on kavas Finantsinspektsiooni juurde luua ombudsmani büroo, mis eeldab sellise institutsiooni loomist seadusega. Finantsombudsman lahendaks klientide, investorite ja finantssektoris tegutsevate ettevõtete vahelisi vaidlusi. 

Veel uudiseid