Finantsinspektsioon sai uue strateegia

02.12.2021

Finantsinspektsiooni nõukogu kinnitas 26. novembri korralisel koosolekul inspektsiooni strateegia aastateks 2022-2025. Strateegia keskendub finantsturu usaldusväärsusele, Finantsinspektsiooni uutele järelevalvevaldkondadele ja klientide kaitsele. 

Finantsinspektsiooni uue strateegia järgi hakkab inspektsiooni juures tegutsema finantsombudsman, kui seadustega nii sätestatakse. Ombudsmani roll oleks lahendada tarbijate ja finantsvahendajate vahel tekkivaid erimeelsusi ning osapooli lepitada. 

“Praegu saavad finantsvahendajaga tekkivate vaidluse korral inimesed end maksma panna kohtus. Kohtunikel tuleb aga tsiviilvaidlustes tegeleda väga erinevate asjadega - testamentidest tuletisinstrumentideni. Erinevalt kohtust oleks ombudsman spetsialiseerunud vaid finantstemaatikale. Kuna Finantsinspektsioonil on finantsturust terviklik ülevaade, siis oleks ombudsmani tegutsemine inspektsiooni juures õigustatud,” ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul on finantsombudsmani bürood puudutava eelnõu loomise väljatöötamiskavatsused juba olemas ja praegu konsulteeritakse sel teemal erinevate huvigruppidega.

Finantsinspektsiooni nõukogu esimehe ja rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul peaks Finantsinspektsioonist saama lähiaastatel virtuaalvääringu ettevõtete üle järelevalve tegija ning oluline on aegsasti olla valmis selle ülesande täitmiseks. „Virtuaalvääringute valdkond on kiiresti kasvanud nii Eestis kui ka kogu maailmas ning muutunud arvestatavaks finantssektori osaks. Seetõttu on oluline, et valdkonna üle tehtav järelevalve oleks loomulik osa laiemast finantssektori järelevalvest, mida Finantsinspektsioon tõhusalt teeb,“ sõnas Keit Pentus-Rosimannus.

Uus Finantsinspektsiooni strateegia seab ootusi ka finantssektori ja Finantsinspektsiooni digipädevuse kasvatamisele. “Finantsinspektsioon on oma järjekindla tööga hoidnud finantssektori stabiilsust ja usaldusväärsust. Karmi kuid õiglase järelevalvajana on inspektsioon lasknud samas turul ka areneda ja kasvada. Kuid finantsturg kasutab üha keerukamaid digilahendeid ja järelevalve peab selle suundumusega kaasas käima. Digipädev järelevalve on võimeline finantsturu riskidel tõhustamalt silma peal hoidma ja lahendama turu ülemääraseid riske,” ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. Oma oskusteavet digivaldkonnas on Finantsinspektsiooni töötajad valmis jagama ka Euroopa ühtses järelevalve- ja kriisilahendustöös. 

Finantsinspektsiooni nõukogu kinnitas lisaks strateegiale inspektsiooni järgmise aasta 10,3 miljoni euro suuruse eelarve ja järelevalvetasu määrad.  Inspektsiooni eelarve kaetakse järelevalvetasudest.

Finantsinspektsiooni strateegia 2022–2025

Veel uudiseid