Finantsinspektsioon selgitab Swedbanki kohta meedias avaldatud asjaolusid

20.02.2019

Finantsinspektsioon selgitab täna meedias avaldatud informatsiooni, mille kohaselt Swedbank grupi ettevõtete kaudu on liikunud kahtlast raha. Tegemist on meediaväljaande hinnangutega, millele ei ole meile teadaolevalt omapoolset hinnangut andnud uurimisasutused.

Küll saame kinnitada, et alates 2014. aastast on Finantsinspektsioon võtnud eesmärgiks jõuliselt vähendada pangandussektoris rahapesuriske. Meie selge sõnum on, et Eesti ei ole koht läbipaistmatuks panganduseks ning see peegeldub Finantsinspektsiooni poolt rakendatud meetmetes ning seeläbi panganduse poolt teenindatavates kliendisegmentides. Sellisest põhimõttest lähtub ka Swedbank Gruppi kuuluv Eesti krediidiasutus Swedbank AS, kes on oluliselt panustanud teda ohustavate riskide vähendamisse.

Hindame, et Finantsinspektsioon on Eesti pangandussektori rahapesualased riskid viinud võrreldes 2014. aastaga oluliselt madalamaks, samas on järelevalve jätkuv. Mitmed pangad on ka ise reageerinud kohaselt ning oma ärimudelid, portfellid ja riskikontrollid nendes tingimustes üle hinnanud, nagu ka Swedbank AS Eestis.

Kuna meedias leviva informatsiooni kohaselt seotakse laekunud kahtlast raha nn Danske Banki kaasusega, siis peame vajalikuks selgitada järgnevat:

Nagu ükski teine pank, siis ei saa ega ole ka Danske pank tegutsenud finantssüsteemis isolatsioonis. Kindlasti laekub sinna makseid teistest pankadest, samuti väljub sealt makseid teistesse pankadesse, seega kõnealused kanded võivad puudutada paljusid panku, sh mitmete ELi riikide panku. Eeltoodu kehtib ka kahtlase raha puhul. 

See ei tähenda aga automaatselt (ega ka välista) seda, et teoreetilises rahapesukaasuses n-ö makseid vastuvõttev pank on pannud toime kuriteo või ka rikkunud pangale kehtestatud nõudeid, mis suunavad panka oma klienti tundma ja kahtlust äratavaid asjaolusid tuvastama. Rahapesu asjades tuleb tuvastada täpsed asjaolud, kas eelkõige esineb raha kriminaalne päritolu ja milline on selle kriminaalse raha liikumise ahel, seal hulgas millises kihis (nt teises, kolmandas jne) üks või teine pank tehingute jadas on ning kas tal oli tulenevalt talle pandud hoolsuskohustusest seda võimalik vältida. Mida kaugemal see kiht on, seda raskem on seda ka pangal teha. 

Rahapesu tõkestamise järelevalve on jätkuv, kontrollime avaldatud asjaolusid, me ei anna käeoleva avaldusega hinnanguid Swedbank AS varasemate tehingute kohta. 

Veel uudiseid