Finantsinspektsioon taunib Taani finantsjärelevalve tegevust järelevalvetevahelise kirjavahetuse osalisel avalikustamisel ning kutsub Taani kolleege üles avalikustama kõik Danske Banki järelevalvega seotud dokumendid

21.02.2019

Taani finantsjärelevalve avaldas 20. veebruaril 2019 pressiteate, mille kohaselt edastas Taani majandusministeerium Taani parlamendile kaks dokumenti, kus on välja toodud osa aastatetagusest Taani ja Eesti finantsjärelevalve vahelisest kirjavahetust rahapesu tõkestamise alase järelevalve kohta Danske Banki Eesti filiaalis.

Finantsinspektsioon peab oluliseks märkida, et kirjavahetus avalikustati ilma Eesti Finantsinspektsiooni nõusolekuta. Meie hinnangul on kirjavahetuse vaid osaline avalikustamine eksitav, mistõttu peame tasakaalustatuse huvides oluliseks lisada omapoolsed selgitused järelevalvetevahelise suhtluse kohta Danske Banki üle järelevalve teostamisel:

  • 17. aprillil 2013 saatis Taani finantsjärelevalve Eesti finantsjärelevalvele kirja, milles märkis, et nad on valmis panustama kohapealse kontrolli läbi viimisse Danske Banki Eesti filiaalis. Aasta hiljem, 10. veebruaril 2014 andis Finantsinspektsioon Taani järelevalvele teada, et plaanib filiaalis läbi viia kohapealse kontrolli ning palus tagasisidet kontrolli kavale.
  • 20. veebruaril 2014 vastas Taani järelevalve Finantsinspektsiooni 10. veebruari 2014 kirjale, kus tänas informatsiooni eest ja avaldas lootust saada kohapealsest kontrollist hiljem ülevaade.
  • 23. aprillil 2014 informeeris Finantsinspektsioon Taani järelevalvet kirjalikult oma plaanist viia Danske Banki Eesti filiaalis läbi teine kohapealne kontroll ning küsis tagasisidet planeeritud kontrolli kohta. Finantsinspektsiooni andmetel Taani järelevalve sellele kirjale ei vastatud. Finantsinspektsioon lõpetas Danske Banki Eesti filiaalis kohapealse kontrolli 2014. aasta detsembris.
  • 5. veebruaril 2015 saatis Finantsinspektsioon Taani järelevalvele kirja, kus kirjeldas põhjalikult kahe kohapealse kontrolli tulemusi.

Finantsinspektsioon märgib, et Euroopa Liidu pangandusdirektiivi kohaselt oli ja on Taani finantsjärelevalvel kui panga päritoluriigi järelevalvel igakülgne õigus panga filiaalis läbi viia kohapealne kontroll, teavitades oma kavatsusest vastuvõtva riigi järelevalvet, antud juhul Eesti Finantsinspektsiooni. Finantsinspektsioonil ei ole õiguslikus mõttes võimalik kuidagi piirata Taani finantsjärelevalve tegevust kohapealsete kontrollide läbiviimisel panga teises riigis asuvas filiaalis. Võime kinnitada, et Finantsinspektsioonil ei ole kunagi ka sellist kavatsust olnud. Taani finantsjärelevalve püüd jätta vastupidist muljet on väga kahetsusväärne. 

Finantsinspektsioon kutsub käesolevaga Taani järelevalvet üles kaaluma võimalust avalikustada mõlema asutuse kõik Danske Banki puudutavad järelevalvealased dokumendid, sh kohapealsete kontrollide aruanded ja muud haldusaktid, samuti Taani ja Eesti finantsjärelevalve vahelise kirjavahetuse aastani 2015 seadusega lubatu piires.

Veel uudiseid