Finantsinspektsioon tegi AB Kreditex AS-ile 20 000 eurot trahvi

22.02.2021

Finantsinspektsioon karistas AB Kreditex AS-i (registrikood 12041659) 20 000 euro suuruse trahviga, kuna krediidiandja sise-eeskirjas puudus metoodika, mis võtaks tarbija krediidivõimelisuse hindamisel arvesse bullet-laenude omapära.

Bullet-laen on laen, mille puhul laenuvõtja tagastab laenu põhiosa ühe maksena laenulepingu lõpus ja tasub jooksvalt ainult intressi. Krediidiandja AB Kreditex AS väljastab selliseid laene ja oleks pidanud seetõttu enne tarbijalaenulepingu sõlmimist hindama laenuvõtja tarbijakrediidivõimelisust, võttes hindamise käigus muu hulgas arvesse sõlmitava krediidilepingu tingimusi. Krediidivõimelisuse hindamise metoodika ja selle rakendamise kord peavad seaduse kohaselt olema sätestatud krediidiandja sise-eeskirjas ning seda enne krediidi andmist.

AB Kreditex AS rikkus krediidiandjate ja -vahendajate seaduse § 98 lõiget 2, selle eest võib juriidilist isikut karistada kuni 32 000 eurose rahatrahviga.

Pressiteade on avalikustatud vastavalt Finantsinspektsiooni seaduse § 54 lõikele 5.

Veel uudiseid