Finantsinspektsioon tegi Bigbank AS-ile ettekirjutuse

29.01.2024

Finantsinspektsioon (FI) tegi 29. jaanuaril Bigbank AS-ile (registrikood 10183757) ettekirjutuse, millega kohustab panka kõrvaldama kohapealse kontrolli käigus tuvastatud puudused krediidiriski juhtimise ja kontrolli valdkonnas. 

Finantsinspektsiooni kohapealse kontrolli käigus hinnati ettevõtte üldjuhtimise korraldust, vastavuskontrolli funktsiooni toimimist, operatsiooni-, IT-, krediidi- ja likviidsusriski juhtimist ning kontrolli, aruandluse õigsuse tagamist. Samuti juhtide ja võtmeisikute sobivuse hindamise süsteemi toimimist. Panga mitmed sise-eeskirjad ei vastanud nõuetele ja olemasolevaid sise-eeskirju alati ei järgitud. Ettekirjutuses käsitleti puuduseid vaid krediidiriski juhtimise ja kontrolli valdkonnas. Puuduseid esines muu hulgas ka allahindluste moodustamise metoodikas.

Finantsinspektsioonil on vastavalt seadusele õigus oma veebilehel avaldada krediidiasutusele tehtud ettekirjutuse sisu - rikkumise liik ja laad, rikkumise eest vastutava isiku andmed ning info lahendi vaidlustamise ja kehtetuks tunnistamise kohta. Ettekirjutuse peale võib esitada Tallinna Halduskohtule kaebuse 30 päeva jooksul pärast haldusakti teatavaks tegemist.

Veel uudiseid