Finantsinspektsioon tegi Funderbeam Marketsile ettekirjutuse

07.05.2024

Finantsinspektsioon (FI) tegi 6. mail Funderbeam Markets AS-ile (registrikood 12917885) ettekirjutuse, millega kohustab investeerimisühingut kõrvaldama kohapealse kontrolli käigus tuvastatud puudused. Finantsinspektsioon tuvastas muu hulgas, et investeerimisühingus ei ole alati tagatud kaitseliinide lahusus ja sõltumatus juhatuse ning üksuste tasandil.

Kohapealne kontroll hõlmas ettevõtte üldjuhtimise korraldust, vastavuskontrolli funktsiooni toimimist, kapitali juhtimist, IT riski juhtimist ning kontrolli, aruandluse õigsuse tagamist ning juhtide ja võtmeisikute sobivuse hindamise süsteemi toimimist. Mitmed investeerimisühingu sise-eeskirjad ei vastanud nõuetele ja olemasolevaid sise-eeskirju alati ei järgitud. Ettekirjutuses käsitleti puuduseid üldjuhtimise korralduses, vastavuskontrolli funktsiooni toimimises, kapitali juhtimises ja aruandluse õigsuse tagamises. 

Ettekirjutuse peale võib esitada Tallinna Halduskohtule kaebuse 30 päeva jooksul pärast haldusakti teatavaks tegemist.

Veel uudiseid