Finantsinspektsioon tegi Holm Bank AS-ile ettekirjutuse

03.05.2023

Finantsinspektsioon (FI) tegi 2. mail Holm Bank AS-ile (registrikood 14080830) ettekirjutuse, millega kohustab panka kõrvaldama kohapealse kontrolli käigus tuvastatud puudused. 
 
Minetusi esines ettevõtte üldjuhtimise korralduses, vastavuskontrolli funktsiooni toimimises, IT-, krediidi- ja likviidsusriski juhtimises, aruandluse õigsuse tagamises ning vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimises. Panga mitmed sise-eeskirjad ei vastanud nõuetele ja olemasolevaid sise-eeskirju alati ei järgitud. Riskijuhtimise ja kontrollitegevuste teostamiseks polnud piisavalt inimesi ja mitmetes töös kasutatavates süsteemides oli vajakajäämisi.
 
Finantsinspektsioonil on vastavalt seadusele õigus oma veebilehel avaldada krediidiandjale tehtud ettekirjutuse sisu - rikkumise liik ja laad, rikkumise eest vastutava isiku andmed ning info lahendi vaidlustamise ja kehtetuks tunnistamise kohta. Ettekirjutuse peale võib esitada Tallinna Halduskohtule kaebuse 30 päeva jooksul pärast haldusakti teatavaks tegemist.
 

Veel uudiseid