Finantsinspektsioon tegi Inbank AS-ile ettekirjutuse

10.10.2023

Finantsinspektsioon (FI) tegi 9. oktoobril Inbank AS-ile (registrikood 12001988) ettekirjutuse, millega kohustab panka kõrvaldama kohapealse kontrolli käigus tuvastatud puudused. 

Kontrolli käigus tuvastati minetusi ettevõtte üldjuhtimise korralduses, vastavuskontrolli funktsiooni toimimises, operatsiooni-, IT-, krediidi- ja likviidsusriski juhtimises ning aruandluse õigsuse tagamises. Panga mitmed sise-eeskirjad ei vastanud nõuetele ja olemasolevaid sise-eeskirju alati ei järgitud. Puuduseid esines laenunõuete klassifitseerimises ning ka allahindluste moodustamise metoodikas.

Finantsinspektsioonil on vastavalt seadusele õigus oma veebilehel avaldada krediidiandjale tehtud ettekirjutuse sisu - rikkumise liik ja laad, rikkumise eest vastutava isiku andmed ning info lahendi vaidlustamise ja kehtetuks tunnistamise kohta. Ettekirjutuse peale võib esitada Tallinna Halduskohtule kaebuse 30 päeva jooksul pärast haldusakti teatavaks tegemist.
 

Veel uudiseid