Finantsinspektsioon tegi Kinnistulaen OÜ-le ettekirjutuse

04.06.2024

Finantsinspektsioon tegi 3. juunil Kinnistulaen OÜ-le ettekirjutuse, millega kohustas krediidiandjat esitama inspektsioonile oma 2022. aasta majandusaasta aruande. Samuti tuleb krediidiandjal Finantsinspektsioonile esitada vandeaudiitori aruande ärakiri, kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepanek ja otsus ning üldkoosoleku protokolli väljavõte majandusaasta aruande kinnitamise või kinnitamata jätmise otsuse kohta.

Kinnistulaen OÜ majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 2022. aasta majandusaasta aruande ja seotud dokumendid oleks krediidiandja pidanud Finantsinspektsioonile vastavalt krediidiandjate ja –vahendajate seadusele esitama kahe nädala jooksul pärast osanike üldkoosoleku toimumist , s.o. hiljemalt 14. juuliks 2023. Kinnistulaen OÜ pole majandusaasta aruannet ega teisi eelnimetatud dokumente Finantsinspektsioonile ettekirjutuse tegemise hetkeks esitanud. 
Ettekirjutuse peale võib esitada Tallinna Halduskohtule kaebuse 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest.
 

Veel uudiseid