Finantsinspektsioon tunnistas kehtetuks Aare Autopood OÜ tegevusloa

07.03.2022

Finantsinspektsioon tunnistas 3. märtsil kehtetuks Aare Autopood OÜ-le 2017. aasta 16. jaanuaril väljastatud krediidiandja tegevusloa. Tegevusluba tunnistati kehtetuks ettevõtte enda taotluse alusel. 

Aare Autopood OÜ kinnitas Finantsinspektsioonile, et tal ei olnud 31. jaanuari seisuga sõlminud ühtegi tarbijakrediidilepingut. Finantsinspektsiooni väljastatud loa alusel tegutseb Eestis tänase seisuga 47 krediidiandjat. Krediidiandjate nimekiri on leitav Finantsinspektsiooni veebilehel turuosaliste registrist.

Veel uudiseid