Finantsinspektsioon tunnistas kehtetuks ALG Liisingu Aktsiaseltsi tegevusloa

10.01.2023

Finantsinspektsioon tunnistas 9. jaanuaril kehtetuks ALG Liisingu Aktsiaseltsile 2016. aasta 5. septembril väljastatud krediidiandja ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa. Tegevusluba tunnistati kehtetuks ettevõtte enda taotluse alusel. 

ALG Liisingu Aktsiaselts kinnitas Finantsinspektsioonile, et ettevõttel puuduvad tegevusloa kehtetuks tunnistamise seisuga kehtivad tarbijakrediidilepingud. 

Finantsinspektsiooni väljastatud loa alusel tegutseb Eestis tänase seisuga 42 krediidiandjat. Krediidiandjate nimekiri on leitav Finantsinspektsiooni veebilehel turuosaliste registrist.

Veel uudiseid