Finantsinspektsioon tunnistas kehtetuks Credible Finance OÜ tegevusloa

23.11.2021

Finantsinspektsioon tunnistas 22. novembril kehtetuks Credible Finance OÜ-le 2018. aasta 3. mail väljastatud krediidivahendaja tegevusloa. Tegevusluba tunnistati kehtetuks ettevõtte enda taotluse alusel. 

Credible Finance OÜ kinnitas Finantsinspektsioonile, et kuna äriühing ei ole oma tegevust alustanud, ei ole ta sõlminud ühtegi tarbijakrediidilepingut. 

Finantsinspektsiooni väljastatud loa alusel tegutseb Eestis tänase seisuga üheksa krediidivahendajat. Krediidivahendajate nimekiri on leitav Finantsinspektsiooni veebilehel turuosaliste registrist.

Veel uudiseid