Finantsinspektsioon tunnistas kehtetuks GFC Good Finance Company ASi tegevusloa

28.05.2019

Finantsinspektsiooni juhatus tunnistas 27. mai 2019 otsusega kehtetuks GFC Good Finance Company ASi makseasutuse tegevusloa oluliste seadusrikkumiste tõttu. Lisaks tunnistas Finantsinspektsioon kehtetuks makseasutuse tunnuskoodi.

GFC Good Finance Company AS on viimastel aastatel oluliselt rikkunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse nõudeid. Makseasutuse tegevuses on esinenud ulatuslikke probleeme seoses rahapesuvastase tegevuse ja tunne-oma-klienti protseduuride rakendamisega. Samuti ei ole makseasutuse omavahendite suurus vaatamata Finantsinspektsiooni korduvatele teavitustele vastanud pikka aega seaduses sätestatud minimaalsele nõudele. Hoolimata Finantsinspektsiooni korduvale sunniraha kohaldamisele, ei täitnud makseasutus ka finantsjärelevalve ettekirjutust

„Reguleeritud makseteenuste turul ei saa taluda makseasutust, kes jätab sellises ulatuses täitmata olulised rahapesu tõkestamise seadusest tulenevad kohustused, näidates sellega õiguskorra suhtes üles ükskõiksust, saamatust või rikkumiste sihilikkust. GFC Good Finance Company on kaotanud usaldusväärsuse avalikkuse huvides tegutseva finantsjärelevalve silmis,“ toonitas Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. „Kõik finantssektori osalised peavad järgima kehtivaid nõudeid ja vajadusel ka kõrgendatud hoolsuskohustust.“

Finantsinspektsioon on andnud GFC Good Finance Company ASile korduvalt võimalusi oma tegevus õigusaktides nõutuga kooskõlla viia. 2017. aasta oktoobris tuvastas Finantsinspektsioon GFC Good Finance Company ASis läbi viidud kohapealses kontrollis olulisi rikkumisi ja puudusi kõigis kontrollitud valdkondades ning tegi ettekirjutuse puuduste kõrvaldamiseks. Ulatuslikke õigusrikkumisi tuvastas Finantsinspektsioon ka 2018. aasta suvel teostatud kohapealses kontrollis. 2019. aasta jaanuaris tegi Finantsinspektsioon omavahendite minimaalsuuruse nõude rikkumise tõttu makseasutusele teise ettekirjutuse. Ettevõte likvideeris omavahendite minimaalsuurusega seotud mittevastavuse ja täitis teist ettekirjutust alles ligi aasta pärast Finantsinspektsiooni esimest hoiatust omavahendite minimaalsuuruse nõude võimaliku rikkumise kohta.

Finantsinspektsioon väljastas GFC Good Finance Company ASile makseasutuse tegevusloa 2013. aasta 5. juunil. 23. oktoobril 2015 väljastas Finantsinspektsioon makseasutusele täiendava tegevusloa makseinstrumentide väljastamise ja maksetehingute vastuvõtmisega seotud teenuste osutamiseks.


Kutse pressikonverentsile

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler kommenteerib GFC Good Finance Company ASi tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsust teisipäeval, 28. mail kell 10.00 algaval pressikonverentsil. Kohtumine toimub Eesti Panga muuseumi meediaruumis (Estonia pst 11). 

Pressikonverentsi saab jälgida ka Finantsinspektsiooni YouTube kanalil.

Veel uudiseid