Finantsinspektsioon tunnistas kehtetuks IUVO GROUP OÜ tegevusloa

19.10.2022

Finantsinspektsioon tunnistas 17. oktoobril kehtetuks IUVO GROUP OÜ-le 2017. aasta 28. augustil väljastatud krediidivahendaja tegevusloa. Tegevusluba tunnistati kehtetuks ettevõtte enda taotluse alusel. 

IUVO GROUP OÜ kinnitas Finantsinspektsioonile, et ta on lõpetanud krediidivahendaja teenuse osutamise juulikuu seisuga. Teenuse osutamise lõpetamisest teavitati ka IUVO GROUP OÜ kliente. Finantsinspektsiooni väljastatud loa alusel tegutseb Eestis tänase seisuga kaheksa krediidivahendajat. Krediidivahendajate nimekiri on leitav Finantsinspektsiooni veebilehel turuosaliste registrist.
 

Veel uudiseid