Finantsinspektsioon tunnistas kehtetuks osaühingu LAENUKESKUS tegevusloa

16.02.2023

Finantsinspektsioon tunnistas 13. veebruaril kehtetuks osaühingule LAENUKESKUS 2016. aasta 18. augustil väljastatud krediidiandja ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa. Tegevusluba tunnistati kehtetuks ettevõtte enda taotluse alusel. 

Osaühing LAENUKESKUS kinnitas Finantsinspektsioonile, et tal puuduvad tegevusloa kehtetuks tunnistamise seisuga kehtivad tarbijakrediidilepingud. 

Finantsinspektsiooni väljastatud loa alusel tegutseb Eestis tänase seisuga 41 krediidiandjat. Krediidiandjate nimekiri on leitav Finantsinspektsiooni veebilehel turuosaliste registrist.

Veel uudiseid