Finantsinspektsioon tunnistas kehtetuks OÜ Nemm Auto krediidiandja ja Laenuvahendaja OÜ krediidivahendaja tegevusload

13.04.2022

Finantsinspektsioon tunnistas 11. aprillil kehtetuks OÜ-le Nemm Auto 2016. aasta 15. veebruaril väljastatud krediidiandja ja Laenuvahendaja OÜ-le 2020. aasta 7. detsembril väljastatud krediidivahendaja tegevusload. Tegevusload tunnistati kehtetuks ettevõtete endi taotluste alusel. 

Nemm Auto OÜ kinnitas Finantsinspektsioonile, et ta ei olnud 1. märtsi seisuga sõlminud ühtegi tarbijakrediidilepingut.

Laenuvahendaja OÜ kinnitas, et ta on lõpetanud krediidivahendaja teenuse osutamise märtsikuu lõpu seisuga. Teenuse osutamise lõpetamisest teavitati ka Laenuvahendaja OÜ kliente.

Finantsinspektsiooni väljastatud loa alusel tegutseb Eestis tänase seisuga 46 krediidiandjat ja 8 krediidivahendajat. Krediidiandjate ja krediidivahendajate nimekirja leiab Finantsinspektsiooni veebilehel turuosaliste registrist.

Veel uudiseid