Finantsinspektsioon tunnistas kehtetuks TransferFast OÜ tegevusloa

21.04.2020

Finantsinspektsioon tunnistas 20. aprillil 2020 kehtetuks TransferFast OÜ-le rahasiirde teenuse osutamiseks väljastatud makseasutuse tegevusloa. Tegevusluba tunnistati kehtetuks ettevõtte enda taotluse alusel.

TransferFast OÜ on kinnitanud, et ta on teavitanud oma kliente teenuse lõpetamisest elektrooniliselt ega kavatse sõlmida uusi kliendilepinguid makseteenuse osutamiseks.

Makseasutuste nimekiri on leitav Finantsinspektsiooni veebilehel turuosaliste registrist.

Veel uudiseid