Finantsinspektsioon võtab kasutusele uue finantssektori statistika avaldamise lahenduse

05.09.2022

Finantsinspektsioon võtab kasutusele uue finantssektori statistika avaldamise platvormi STAR, mis hõlmab finantssektori turuosalisi senisest laiemalt, toob juurde uusi andmepositsioone ning võimaldab andmeid vaadata ja töödelda senisest kasutajasõbralikumalt. 

Finantsinspektsioon avaldab krediidiasutuste, makseasutuste, fondivalitsejate ja fondide andmeid ning esmakordselt asutakse avaldama krediidiandjate- ja vahendajate ning kindlustusmaaklerite andmetabeleid. Samuti taastatakse investeerimisühingute koondandmete avaldamine.

Finantsinspektsioon avaldab turu läbipastvuse eesmärgil finantsjärelevalve subjektide kohta süstematiseeritud või statistilisi andmeid, mis kajastavad üldistatud kujul sektori finantsseisundit ja pakutavaid teenuseid. Finantsinspektsiooni üheks strateegiliseks eesmärgiks on arendada digilahendeid. Uus statistika avaldamise rakendus STAR annab huvitatud isikutele võimaluse finantssektori suundumusi täpsemalt hinnata, andmeid tehniliselt mugavamalt töödelda ja alla laadida nii Excel, CSV, XML kui ka HTML formaadis.
 

Veel uudiseid