Finantsinspektsiooni ja uurimisasutuste koostöökokkulepe aitab lahendada kuritegusid

29.05.2023

29. mail allkirjastasid riigi peaprokurör Andres Parmas, Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) peadirektor Egert Belitšev ja Finantsinspektsiooni (FI) juhatuse esimees Kilvar Kessler koostöökokkuleppe, mis puudutab finantssektoriga seotud raskete majanduskuritegude ja finantssektorit kuritegelikel eesmärkidel ärakasutamise tõkestamist. 

„Koostöökokkulepe soodustab eelkõige omavahelist tihedamat suhtlust, infovahetust ja koolitusi. Asutused osutavad vastavalt oma pädevusele ja võimalusele üksteisele ekspertabi ning jagavad võimalusel ennetavalt teavet. Sujuv koostöö muudab raskete majanduskuritegude menetlemise kiiremaks ja professionaalsemaks,“ ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler

Koostöölepe jõustus allkirjastamise hetkel ja on sõlmitud tähtajatult.

Veel uudiseid