Finantsinspektsiooni juhatus kohtus Tallinnas Läti ja Leedu finantsjärelevalveasutuste juhtidega

02.06.2023

Eesti, Läti ja Leedu järelevalveasutuste juhid kohtusid 1.- 2. juunil Tallinnas, et arutada piirkonna finantssektori arenguid ja väljakutseid ning kaardistada koostöövõimalused. 

Väikeriikide järelevalveasutuste juhtide tihe koostöö on Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul oluline. „Meie suuremad pangad tegutsevad üle Baltikumi, mis tähendab muu hulgas vajadust olla kursis naaberriikide järelevalvetööga. Lisaks nõuab tihedat koostööd ka Balti riikide osalemine euroala pangajärelevalves ja kriisilahenduse asutuse töös. Ühetaolisemate vaadetega on  väikeriikidel lihtsam Euroopa Liidu dialoogides oma huvide eest seista,” ütles Kessler.  

Balti finantsjärelevalvete juhid suhtlevad regulaarselt. Kui sügisel kohtuti seoses Leedu keskpanga 100-aastaseks saamisega Vilniuses, siis nüüd võõrustas kolleege Finantsinspektsioon. Balti järelevalveasutuste seminaril osalesid Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler ning juhatuse liikmed Andre Nõmm, Andres Kurgpõld ja Siim Tammer. 

Veel uudiseid